Bedrijfscontinuïteit:

 

"De Vent is de Tent" .... maar wat als hij wegvalt?

Het overlijden van een ondernemer/directeur grootaandeelhouder (dga) kan de continuïteit van zijn bedrijf in gevaar brengen. Optimale anticipatie op noodsituaties is bij veel ondernemers/dga's nog steeds niet of niet goed geregeld!

Denkt u eens even na over de volgende 5 vragen die u uzelf kunt stellen:

  • Overleeft uw bedrijf (levenswerk) wel zonder u?
  • Wat voor ellende kan er ontstaan voor uw bedrijf en uw familie/gezin als u plotseling overlijdt?
  • Wilt u het risico van discontinuïteit van uw bedrijf blijven lopen?

    (ook als je als ondernemer gewend bent om met risico´s om te gaan, dan ligt dat hier op dit gebied heel anders)

  • Hoe zou u het vinden als er na uw overlijden geen ruzie binnen uw familie/gezin zal plaatsvinden?
  • Wat zou er volgens uw persoonlijke wensen met uw onderneming en aandelen bij onverwacht wegvallen moeten gebeuren? Heeft u al eens nagedacht over deze wensen? Heeft u al actie ondernomen? Of doet u niets en zal het u een zorg zijn ???

Neem noodmaatregelen voordat het kalf verdronken is!

Het mag duidelijk zijn dat geen actie nemen in feite geen optie is en toch is dat het geval bij zo'n 80% van alle ondernemers. Het blijft een volstrekt raadsel waarom dat aantal zo groot is. Duidelijk is ook dat die ondernemer die wel tijdig ACTIE op dit gebied neemt de winnaar is; althans zijn opvolger(s), erfgenamen en personeel zijn dat. Het bedrijf dat toch vaak als een eigen "kindje" wordt beschouwd en toch in ieder geval een eigen creatie is, heeft ingeval van het tijdig ACTIE nemen een aanmerkelijk grotere kans op overleven. Neem dus de nodige noodmaatregelen voordat het kalf (uw onderneming) is verdronken. 

Voor de ondernemer/dga:

het kan toch niet zo zijn dat u eerst in uw directe omgeving geconfronteerd moet worden met een plotseling overlijden of andere noodsituatie voordat u overgaat tot actie en het nemen van concrete maatregelen.

De vragen die u uzelf moet stellen luiden: Ga ik wel of niet tijdig in ACTIE komen met het oog op de bedrijfscontinuïteit bij noodsituaties? Indien het antwoord “WEL” is: welke noodmaatregelen ga ik dan exact nemen?

Wij bieden een set van vier maatregelen aan die in een vrijblijvend gesprek uitgebreid uit de doeken worden gedaan.

Bewuste keuze

Het gaat er niet om dat een ondernemer/dga al heel lang maatregelen op het terrein van bedrijfscontinuïteit WIL nemen, maar dat hij innerlijk beseft dat hij dit met het oog op bedrijfs-, familie- en privébelangen ook ECHT gaat (c.q. laat) DOEN en dus tot ACTIE overgaat.

Het is niet urgent maar het kan wel te laat zijn!!