Onze visie:

Door gebruik te maken van onze kennis en ervaring ondernemers helpen om succesvoller te worden en een leven te geven naast het ondernemer zijn. 

 

Onze Werkwijze:

Wij voeren wekelijks gesprekken met ondernemers in het MKB over hun toekomstplannen, strategie, problemen en andere belangrijke zaken. In een kennismakingsgesprek kunnen wij de ondernemer vaak al mogelijkheden aandragen voor oplossingen en advies.

De kracht van onze werkwijze ligt in het daadwerkelijk aanpakken van de problemen van directeuren en eigenaren van MKB bedrijven. Ondernemers hebben vaak niet de mogelijkheid om zich te wenden tot een onafhankelijke en onpartijdige adviseur die problemen herkent, zich kan inleven in de situatie en vervolgens ook het probleem goed oplost.

Veel besproken onderwerpen zijn: Bedrijfscontinuïteit, financiële zaken als liquiditeit en financiering, management, verkoop en marketing, organisatie en personeel. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld:  Coaching voor de ondernemer en zijn team, productie, certificeringen, subsidies, verzekeringen en het hebben van een up-to-date administratie. Regelmatig begeleiden wij ondernemers bij verkoop of overdracht van het bedrijf. Daarnaast treden wij vaak op als sparringpartner van de ondernemer.

 

Wij komen niet alleen met advies dat werkt, maar zorgen ervoor dat de oplossingen daadwerkelijk worden geïmplementeerd!